Tema: Hovedhalskræft – Medicinske Tidsskrifter

På Rigshospitalet er 250 patienter som et led i eksperimentel behandling siden 2013 blevet opereret for hovedhalskræft ved hjælp af robot-kirurgi. Behandlingen er endnu ikke standardbehandling og benyttes kun ved mindre tumorer uden spredning. Men bivirkningerne er få – og de foreløbige resultater er lovende. Læs hele temaet om hovedhalskræft på Propatienter.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.